[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='bagarstugulänga' gav 5 träffar


1. Skarpnåtö, Södergårds.Bagarstugulänga.Plan. (14.6.1962)
2. Skarpnåtö, Södergårds.Bagarstugulänga.Skärning. (1962)
3. Sund, Svensböle, Mellangård.Bagarstugulänga.Plan och fasad.Femväggarshus, knuttimrat, orientering väst-öst, med stenkällare på västsidan, i husets längdriktning, under samma tak.Källaröverbyggningens stockväggar saknar brädfodring.Femväggarshusets brädfodring saknar ribbor på kammarväggen mot norr.Obs. knutarnas avvikande brädfodring på sydsidan (se plan och fotografi).Huset är ursprungligen rödmyllat, men nu i mycket dåligt skick; pärttaket är trasigt, och mellantaket i stugan delvis instörtad.En bit av hängrännan, urholkad av en stör, finns på norra sidan.Femväggarshus med källare under samma tak finns på andra håll på Åland (Simons, Storby, Eckerö; Södergård, Skarpnåtö, Hammarland); de kan säkert dateras till 1700-talet, vilket också blir den sannolika dateringen för Mellangård i Svensböle.Detaljer i innertak, spis, fönster och dörr överensstämmer nära med ett femväggarshus Södergård, Pålsböle, Finström.Ett nyare bostadshus av tydlig bondempirekaraktär står söder om femväggarshuset.Också det nyare huset står obebott och förfallet; dess rosa målade brädfoder flagar.Dess trappsten har ett vackert huggen profil (se fotografi).Femväggarshusets grundplan är rektangulär, ca 9,35 x 6,20 m.Källaröverbyggnadens stockar vilar på källarens stenväggar och är fästa vid femväggarshusets västgavel innanför långsidornas utskjutande stockändar med svärd.I mellanväggen mellan stenkällaren och femväggarhusets gavel bärs stockarna av stolpar.Överbyggnadens plan är oregelbunden, på norra sidan 8,74 på södra sidan 8,56 cm, bredd ca 5,85 m.Källaren, 5,42 m djup och ca 2,35 m hög invändigt, är helt välvd av sten, har jordgolv, dess tak isoleras med torv.Ovanpå källartaket finns upplagsplats för virke och dyligt på tvärgående sprrar.Golv.Ursprungligen jordgolv.Delvis direkt på detta har i stugan lagts brädor, (se plan).Tak.Mellantaket i stugan och kammaren består av bräder, lagda på vandring, burna av profilerade bjälkar, vilkas antal i stugan är fem.Ovanpå bräderna ligger torv.I farstun, som tillhälften är täckt med enkla bräder finns sparrar av samma typ som i stugan (se skärning).Yttertaket: pärtor på relativt nya sågade bräder.Eldstäder.Spisen i stugan (2,5 m i kvadrat) är murad av tegel och vitrappad.Hällen är av huggen sten.Bakugn, ugn för uppvämning av stugan, och spiskrok finns (se plan och skärningar).I kammaren står en gammal ugn (se detaljritning).Fönster och dörrar.Ett ursprungligt fönster, bestående av 12 små rutor av blåst glas finns bevarat i östra gaveln, osymmetriskt placerat.Stugfönstret på södra långsidan och kammarfönstret på den norra består av sex glasrutor och nyare glas.På källaren över byggnadens gavel finns en lucka.I femväggarshustes gavel mot källaröverbyggningen har upptill en lucka tagits upp.Kring dörarna och fönstren står svärd.Kammarens och stugans dörrar har dörrspeglar av 1700-talstyp (se skärningarna).Fast inredning.I stugans tak hänger två träkrokar för upphängning av kärngrind i andra takbjälken från östra gaveln räknat.Vid nordväggen öster om spisen har en högsäng haft sin plats, men dess ursprungliga dimensioner kunde ej vid uppmätning fastställas p.g.a. bråte och nedrasat material från taket.I kammaren finns spår av tapeter. (1966)
4. Svensböle, Mellangård.Bagarstugulänga.Skärning och fasad. (1966)
5. Svensböle, Mellangård.Bagarstugulänga.Gavlar och fasad.Ugn i kammaren, skala 1:25. (1966)