[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='byggnad' gav 3 träffar


1. Bromarf, Wättlax, Rönnbacka, ägare Arthur Rehn.Halmtäckt byggning.Nyhemman, tidigare torp under Orvlax, Östergård.För 70 år sedan ditflyttad från Orvlax där den använts som bränneri.Kammaren tillbyggd något decennium senare.Enligt A.Rehns uppgifter.Mellantaket på tvärgående åsar.Kök, farstu, kontor, kammare. (1932)
2. Åbo, Biskopsgatan.Dessein att nedtaga så stor del utaf nordvästra delen af Uthusbyggnaden no 2, å Tomten No 1 i 2dra Qvarteret af Första Stadsdelen, tillhörig Logarfaren, Fabrikören Abraham Lindberg, som erfordras till uppförande af nedan tecknade Bagarstuga af sten, om vars godkännande ödmjukast anhålles, äfvenom att, uti huset No 1, borttaga bakugnen, insätta i detta rum en Kakelugn, förkorta Malboden en aln, samt inrätta, uti den sålunda utvidgade Förstugan, ett Kök med hällspis. (1849)
3. Åbo, Biskopsgatan.Ritning till förändring å inredningen af Trädhusbyggnaden no 4 å gården no 1 i 2. qvarteret af 1.Stadsdelen tillhörig Garfvaränkan Fru Lindberg. (1868)