[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='byplan' gav 8 träffar


1. Orvlax by, Bromarf.Orvlax, Västergård: 1. boningshus (enl.Anton Frisk, Norrstrand, omkr. 150 år) 2. lillstuga 3. dubbelbod med loft (frk Ragny Lindroos, Könick, uppger sig en gång hava sett årtalet 1742 inskuret i en stock i den ena boden.Hon har även hört berättas, att boningshuset förr skulle ha stått närmare boden och i vinkel med denna). 4. redskapslider (relativt nytt, av bräder). 5. stall (ovanför dörren finnes en slät sten, vari inhuggits (bild).Stallet-ladugården är av sten). 6. ladugården 7. brunn 8. bastu 9. vedlider 10. statsfolkets ladugård 11. magasin.Ca 50 m åt NW från ladugården har funnits en smedja med kvadratisk (ca 6x6 m) grundplan.Någon mellangård har inte i mannaminne funnits, men de äldsta i byn ha hört berättas om en sådan, och värdinnan på Östergården erinrar sig, att östra delen av Västergårds trädgård förr kallades "tomten" och ansågs vara ett nyförvärv för Västergården.Orvlax Östergård: a. manbyggningen ("minst lika gammal som stallet", ursprungligen nävertäckt liksom på de flesta gamla gårdar i Bromarf) b. magasin (omkring 70 år) c. matbod (omkring 70 år) d. redskapsbod (omkring 70 år) e. redskapslider och eu. vedlider (omkring 70 år) f. stall (årtalet 1791 inskuret i röstklabben, nävertak g. stallider h. källare (40-50 år) i. lada j. lider k. fårhus l. ladugård m. oksladugård n. torkhus o. ria p. loge r. skriven med folkmålsalfabet s. lada t. bastu (1932)
2. Sirnäs by, Westanfjärd.Östergårds boningshus uppges vara omkring 75 år, utom salne, som skall var äldre.Den nuvarande ladugårdslängan är ny, men tidigare skall ladugården ha funnits på ungefär samma plats.Ännu tidigare skall ladugården ha stått SW om boningshuset; man ser ännu därstedes knutstenarna och gropen, där gödselhögen funnits.Västergårds sal uppges var omkring 60 år, resten av boningshuset äldre.Ladugården stod tidigare där vedlidret nu står.Beskrivningarna finns skrivna med folkmålsalfabet i ritningen. (1932)
3. Plan av Sand gårdarna i Övre Sundom by. 1. stuga 2. kök 3. sal 4. kammare 5. farstu 6. lider 7. mjölbod 8. vagnslider 9. stall och hönskätta 10. gödselrum 11. fähus 12. lillstuga 13. stall 14. sädesbod 15. avträde 16. brunn dr. dörr fst. fönster bä. bänk db. diskbänk hl. hällspisel sk. skåp s. soffa st. stol bd. bord b. bås spt. spilta hä. höhäck hk. hönskätta vb. vattenbehållare ho. ho l. lucka 1. stuga 2. framstuga 3. kammare 4. farstu 5. lider 6. drängkammare 7. farstu 8. lillstuga 9. bod 10. stall 11. stall 12. kärrlider 13. gödselrum 14. vattenpanna för foderkokning 15. hönshus 16. fähus 17. tjurkätta 18. förrum 19. hölada 20. lada 21. bod 22. bod 23. halmlada 24. halmlada 25. 26. 27. kvarn 28. badstu 29. vedlider 30. smedja 31. brunn dr. dörr fst. fönster bä. bänk hl. hällspisel s. soffa br. byrå sk. skåp at. avträde b. bås spt. spilta hä. häck l. lucka la. lave gl. glugg st. städ bl. blåsbälg (1936)
4. Karta öfver Munsmo bys alla egor i Solf socken, Korsholms härad, Wasa län.Egorna affattade i och för storskiftesreglering och tillandningsskifte år 1898, skiftade år 1902.
5. Terjärvi kyrkobys bebyggelse i slutet av 1800-talet.
6. Rekonstruktion av Storbyn, centrum i Sävträsk by i Liljendal, där 28 hus brann 9-10 sept. 1894.Räddade hus: 1.Klåskas boningshus 2.Gammel-Klåskas boningshus 3.Krogars boningshus och bod Brunna hus: 4.Krogars drängstuga 5.Saarinens boningshud 6.Saarinens garveri 25 st uthus B.= bod Bad.= badstuga Br.= brunn F.= fårhus Fä.= fähus Fäg.= fägård G.= gödselskad el. kula K.= kärrlider Kok.= kokstuga L.= foderlada S.= svinstia Skj.= skjul Sl.= slöjdstuga St.= stall (hästar) V.= vedlider ----= tillbyggt senare (6.7.1962)
7. Del av Kärklax för omkr. 20 år sedan. (1936)
8. Åboland, Nötö by.Situationsplan med gårdsnamn och beskrivningar. (11.9.1992)