[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Databasen Muisti]

Nr 1 / 1

Etnologiska institutionen
KR

Accessionsnummer: kr618
Dokumenttyp: Ritning. Tusch.
Färg: Svart
Underlag: Kartong
Format: Horisontal rektangel
Yttre mått: 44 cm x 62 cm (höjd x bredd)
Skala: 1:100
Uppmätning: Therkildsen Marianne
Renritning: Soulas Jyrki
Landskap: Åland
Kommun/Stad: Lemland (417)
By/Gata: Västeränga
Gård: Norrgård
Land: Finland
Datering: 28.6.1966
Ämnesord: fähuslänga,
Proveniensdatum: 28.6.1966
Anmärkning: Skiss på millimeterpapper och andra, bilagda.Skannad från mikrofiche.

Lemland, Västeränga, Norrgård.Svea Ekholm.Fähuslänga.Plan.Knuttimrad omålad huslänga, längd 51 m, största bredd 7,5 m.Pärttak över norra ändan, vedtak över den södra.Cementtegel i mitt.Byggd efter stora boningshuset (ca 1850-60) enligt Svea Ekholm.Hennes moster, född 1862, var med om kransågning till lagården.Körbron byggd 1907-08.Vagnslidret samtidigt förstorat.Nävertaket med takved på stallet ursprungligt.På resten av byggnaden har funnits halmtak av harpad halm, en bit lades varje höst ny.Djurbestånd: två hästar, en spilta för gästande hästar, intill lada för hästfoder. 10-12 får i fårhuset över vintern.En gris, ibland två.Lövkärvar åt fåren förvarades både i ladan och på skullen.Svinhuset har stått skilt för sig, rivet 1935.Numera cementtegel på höloftet.Huset delvis brädfodrat.Dörrar till ladan i norr, ladan i mitten och hästfodrets lada är dubbla, och saknar vind.På baksidan av lagården vattenledning, på framsidan av den en dyngglugg.Farstun mellan fårhuset och lagården saknar vind, d.v.s. innertak.Innertak finns i husets längdriktning i svinstian, vagnslidret och stallet, i öst-västlig riktning i fähuset, förrummet utanför svinstian, fårhuset, och delvis i rummet mellan den nordliga ladan och fårhuset.Takhöjder: fårhus ca 213 cm, fähus 220 cm, svinstia 160 cm, vagnslider 185 cm, stall 235 cm.Golv i nordsydlig riktning i stallet och på höskullen, i östvästlig riktning i norra ladan, förrummet till denna, förrummet mellan fårhus och fähus och i mittersta ladan.Fårhuset saknar golv, svinstian har betonggolv och i fähuset är golvet lagt i längdriktning, men i båsen i tvärriktning.I stallet är golvet lagd i husets tvärriktning utom i spiltorna där det är lagt i husets längdriktning.Från norr till söder har rummen följande funktioner: I norr en lada, därpå ett förrum med ingång till ladan och till fårhuset, samt åter ett förrum med ingång till fårhuset och till ladugården, Ladugården numera avbalkad i två delar med dörr emellan genom en brädvägg, söder om denna på östväggen en svinstia på västväggen ett förrum, söder om detta en lada.Söder om ladan ett vagnslider med inkörsport till höskullen ovanpå, söderom vagnslidret en lada och söder om denna stall.Timrade spiltor med foderhäck för hö i stallet.

[Bild]

Copyright enligt upphovsmannalagen. Användningstillstånd ges av Etnologiska institutionen. Ej för kommersiellt bruk.

22.11.1996 / 5.3.1997