[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='fiskeläge' gav 8 träffar


1. Norra fiskeläget på Hamnskär.Planritning. (1930)
2. Hamnskärs södra fiskeläge.Planritning. (1930)
3. Gåshällans fiskeläge i Rangsby.Planritning. (1930)
4. Karta över Storsandens fiskeläge i Rönnskärs skärgård, Malax socken.Skala 1:1000.Karta över Rönnskärs skärgård, skala 1:100000. (1935)
5. Charta öfver Käringvijken med dess inlopp och belägenhet vid Eckerö Storby på Åland, sammandragen utur afl. vice Landtmätaren I.F.Fontells år 1791, samt comissions Landtmätaren Grundells åren 1801, 1802, o. 1803 öfver Storby ägor författad charta; uprättad år 1818 af NLS Dahlén länets andre Landtm. (1818)
6. Plan över fiskeläget i Tankar 1927. 1.Fyren 2.Fyrmästaren 3.Lotsarna 4.Fyrvakten 5.Mistsirenen 6.F.d."lysanhuse" 7.F.d."hotellet" 8.Lindell 9.Harald 10.Mattsson 11.Sundqvist 12.Mattsson 13.Möller 14.Fellman 15.Brunn 16.Bodö 17.J.Linkvist 18.Sjöblom 19.Nygård 20.S.Lindkvist 21.Nyberg 22.Wikström 23.Tankar kyrka 24.Björklöv 25.Nyfelt 26.Murberg 27.Sjöstrand 28.Sundström 29.Bosund 30.Hamnfogden (Svennlid) 31.Ägarna från Jakobstad 32.Sundström (Fridolfs bastu) 33.Alö (1929)
7. Hammarland, Bovik.Fiskeläge. 1.Båthus av bräder. 2.Nytt båthus av bräder. 3.Båthus av bräder. 4.Timrat båthus, svale. 5.Nytt båthus av bräder. 6.Båthus av bräder. 7.Timrat båthus, svale. 8.Nytt båthus av bräder. 9.Nytt båthus av bräder. 10.Timrat båthus, svale, 1851. 11.Nytt båthus av bräder. 12. nytt båthus av bräder. 13.Båthus av bräder. 14.Båthus av bräder. 15.Timrat båthus, svale. 16.Nytt båthus av bräder. 17.Båthus av bräder. 18.Båthus av bräder. 19.Nytt båthus av bräder. 20.Nytt båthus av bräder. 21.Nytt bårhus av bräder. 22.Nytt båthus av bräder. 23.Båthus av bräder, 2 brokistor. 24.Nytt båthus av bräder. 25.Båthus av bräder. 26.Båthus av timmer, svale. 27.Sjöbod av timmer med svale. 28.Båthus av bräder, timrad sjöbod. 29.Båthus av bräder. 30.Båthus av bräder. 31.Nytt båthus av bräder.Brygga. 32.Sjöbod av bräder. 33.Båthus av bräder. (1962)
8. Kökar, Östra Mörskär, fiskeläge.Situationsplan. 1.Kersa salthus 1a.Skräddars salthus 1b.Estholms salthus 1c.Skräddars salthus 1d.Kers Vallas salthus 1e.Skinnars salthus 2.Kers fiskehus 3.Schönbergs salthus 4.Finneman Estholms fiskehus (?) 5.Kers Vallas fiskehus (?) 6.Fagerstens fiskehus (?) 7.Schönbergs fiskehus (?) ---= endast husgrunden kvar (1978)