[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='gårdsplan' gav 29 träffar


1. Östra Herus, Tottesund, Maxmo.Planritning med benämningar skrivna med folkmålsalfabet. (1935)
2. Överkirjala, Pargas, Norrgård.Den med pricklinje utmärkta uthusraden byggdes omkring 1880, då den gamla fähuslängan (21-23 på plan 1) togs ned.Den revs 1923 då den nuvarande stenladugården uppfördes.Gamla byggningens kvist står som lekstuga på loftradens forna plats. (1936)
3. Smedas och Sexmans, Krok, Eugmo, Larsmo.Planritning över gårdarna med beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet. (1937)
4. Lussi-gårdarna i Jeppo.E1= Erik Engstrand L1= Eliel Lindvall e2= H. och S.Engstrand L2= Leonard Lussi ba= bastu bo= bod fa= farstu fak= farstukammare ff= fårfähus fh= fähus kl= kärrlada la= lada ml= mullada (sommarfähus) po= port rl= redskapslider rs= rovstuka st= stall stu= stuga stk= stugukammare vl= vedlider ss= svinstia (1939)
5. Hedmans och Sandströms, Mickelsbacka, Harjux, Munsala.Planritning över gårdarna. (1939)
6. Hurr, Hirvlax, Munsala.Planritning över gården. (1939)
7. Karl Johan Sundviks gård, Dalkarl nr, Hirvlax, Munsala.Planritning. bo= bod bk= bagarstugkammare bs= bagarstuga.Den direkta ingången av sent datum.Bagarstugkammaren var farstu till bagarstugan. fa= farsu fh= fähus kl= kärrlider la= lada po= port sta= stall stu= stuga sb= sädesbod vl= vedlider (1939)
8. Nedrangård, Holmas, Veksala, Munsala.Gårdsplan. (1939)
9. Axels och Ottos, Oivo, Nedervetil.Gårdsplan.Den boningsbyggnad som står på nordvästra sidan av Axels gårdsplan, var tidigare gemensam för Axels och Ottos.Ottos nuvarande boningshus är ganska nytt.Boningshuset på sydvästra sidan av den fyrkantiga gårdsplanen har tillhört en tredje hemman, som köpts av Axels.FH Fähus FÅH Fårhus HS Höstall KL Kärrlider LA Lada MB Manbyggnad SB Sädesbod ST Stall VL Vedlider. (1939)
10. Villners, Viitavesi, Nedervetil.A Hugo Villner a Otto Villner A,a stugan B,b bordsändkammarn C,c inre kammarn (fm) D,d farstun E,e dörrkammarn F framstugan, f farstukammarn G sängstugan, g storstugan I,i stallet, 1) höstallet 2) (fm) K,k stallsvalen (fm) L,l vedlidret M kärrlidret N, n fähus, n har dynghus på sidan O höladan P steiset Q,q sädesboden r snickarstugan s bastun riven byggnad ( ordskrivna med folkmålsalfabet) (1939)

[Följande]