[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='hörnskåp' gav 3 träffar


1. Hörnskåp hos Otto Smedsberg på Smenas i Bosund, Larsmo.Skåpet är flera hundra år gammalt och varit tidigare brunt, men blev ommålat 1874 och är numera grönt med gula lister.
2. Två hörnskåp.I.Hörnskåp i Nedervetil hembygdsmuseum.Skåpet är från Loulubacka, grönmålat med listverk i rött och gult.II.Hörnskåp hos Johannes Åkerfält i Mittiby, Larsmo.Skåpet är rött med listverk i grönt och blått.På dörrens inre sida står: År 1865. (1929)
3. Hörnskåp hos Otto Slotte på Slotte hemman i Nedervetil.Skåpet är målat och räddades vid den senaste branden på Slotte. (1929)