[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='handkvarn' gav 4 träffar


1. Handkvarn, byggd 1777, Malaks, Klockarbacka, Alfred Långback.Den kallas bullro för det bullrande ljud den har då den är igång.Kvarnen sedd uppifrån och i genomskärning. a. övre stenen b. undre stenen c. stenkaret (steinkare) d. kugghjulet e. trillhjulet f. seglet (segle) g. sneisen (sneisin) h. ögat i. båssin j. laven (lavan) k. lättan (lätton) l. koppen m. skon n. käpp, varmed kornen skjuts från skon med ögat. o. krentjon, kränkan p. tratten q. veven (1931)
2. Handkvarn sedd uppifrån och i genomskärning. (1931)
3. Handkvarn från Pörtom, Österbotten, 1931.Johan Englund. a. löparen b. undre stenen c. mjölkaret d. seglet e. snesen f. lättan g. handtaget i."ögat" (mjölögat) (1931)
4. Handkvarn från Pörtom, Ösetrbotten, August Stoor. a. övre stenen eller löparen b. undre stenen c. mjölkaret d. mjölögat e. snesen (1931)