[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='handtag' gav 5 träffar


1. Kvevlax.Gångjärn på prästgårdens ytterdörr.Handtag på farstudörr. (1935)
2. Kvevlax kyrka.Nyckelskylt och handtag på dörr. (1935)
3. Kvevlax kyrkoby, Antus.Dörrgångjärn.Maxmo, Kärklax, Viktor Sundman.Dörrhandtag.Kvevlax kyrkoby, H.Alskog.Handtag på boddörr (1935)
4. Gångjärn, skala 1:5.På dörren till stugukullan, Nestor Bäck.På dörren till stuguskullan, jonas Rönnkvist.På dörr i Verner HJäggkvists smedja.På farstu- och stugudörren, Matilda Sund.På dörren till kammarskullan, Einar Ekholm (Södersunds).Nyckelskyltar: På dörren till sädesboden, Jonas Rönnkvist.På boddörr, Erik Nedergård.På farstudörren, Alexander Cederholm (Hinders).På dörren till halmladan i rian, Verner Häggkvist.Handtag: På dörren till stuguskullen, Jonas Rönnkvist.Väderflöjel: Einar Ekholm (Södersunds). (1936)
5. Hammarland, Skarpnåtö, Södergårds hemman nr 1.Dörr till källare, rödmålad (1/10).Handtag i järnsmide (1/1).Profil av dörrpanel. (1962)