[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='hemmansplan' gav 17 träffar


1. Erik Bertils, Kaitsor, Vörå.Hemmansplan (beskrivningar med folkmålsalfabet). (1934)
2. Ohlis, Mäkipää, Vörå.Ritning över hemmansplan (beskrivningar med folkmålsalfabet). (1934)
3. Pet i Palvis byggdes av inspektörn på Kimo bruk, Adolf Rydberg (f. 1777, d. 1866).Boningsbyggnaden, som på översta röststocken är märkt 1793 (2?)DDSHMS, utgör enligt folktraditionen tredje våningen av den gamla karäktärsbyggnaden på Holms kronoboställe i Vörå.Rydberg skall ha vunnit den genom kortspel med innehavaren av Holms och en ståndsperson från Oravais (Kimo bruk?), vars namn jag glömt.Denne vann den andra våningen, som nu står på Rövars i Oravais.Första våningen finns kvar på Holms (folkhögskolan).Planritningen har beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet. (1934)
4. Ehrs i Reipelt.Ritning över hemmansplan (beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet). (1934)
5. Planritning över Israels i Reipelt, Vörå (beskrivningar med folkmålsalfabet). (1934)
6. Johan Erik och Lovisa Långs, Reipelt, Vörå.Ritning över hammaplan med beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet. (1934)
7. Simon Erik Smeds, Reipelt, Vörå.Ritning över hemmansplan med beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet. (1934)
8. Emanuel och Johan Karlsson, Klemets, Kärklax, Maxmo.Planritning med beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet. (1935)
9. Kull (Erik Kullman) Kärklax, Maxmo.Planritning med beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet. (1935)
10. Kaptens och Smedbergs.Kaptens NR, Bosund, Larsmo. bk bordsändkammare bo bod br brunn dh dynghus dl dynglider fa farstu fh fähus kh kolhus kl kärrlider la lada rl redskapslider sb sädesbod sm smedja st stuga (innan hemmanet delats, var Kaptens stuga framstuga) sta stall sv snickarverkstad vl vedlider val vagnslider äk ändkammare (1937)

[Följande]