[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='källare' gav 2 träffar


1. Lemland, Västeränga, Norrgård.Källare.Plan.Källare i en jordkulle, strax norrom mangårdsbyggnaden.Ytterdörren löst inplacerad mellan stenarna i sydväggen av stora radade gråstenar.Av spontade bräder utan lås, stängs med en hake.Dörrens bredd 74 cm, dörrposten 5 cm och dörrens höjd från marken 138 cm.Innerrummet: murad av rund gråsten med valv.Betonggolv.Takhöjd 165 cm.Golvet i källaren är något under jordytan.Innerdörrens bredd 70 cm, dörrposten ny 7 cm, tröskeln 12 cm, överst en 7 cms planka.Förrummet: staplade stenar, mellan dem jord och mossa.Jordgolv.Tak av bräder.På yttre kullen torv.Hela kullens högsta höjd 2,15 m över jordytan.Dörrens valv bildas av en natursten 155 x 22 cm. (29.6.1966)
2. Lemland, Västeränga, Norrgård.Svea Ekholm.Avträde.Plan, gavel och skärning.Avträde av timrad stock, pärttak, glasfönster.Flyttad ca 1935.Har ursprungligen stått bakom bagarstugan med tunnorna mot väggen. (23.6.1966)