[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='mangård' gav 67 träffar


1. Ritningar.Boningsbyggnaden hos Johan Backas i Oravais, byggd omkring 1889.(beskrivningar på folkmålsalfabet) (1934)
2. Boningsbyggnaden hos Jakob Israels i Vörå, Reipelt.Ritning med beskrivningar med folkmålsalfabet. (1934)
3. Eurs boningsbyggnad, Maxmo.Ritningar med benämningar skrivna med folkmålsalfabet. (1935)
4. Kronoby, Poras.Plan av Hellmans boningsbyggnad, daterad 1792.Eldstäderna i 1,4 och 5 äro nu nedtagna.Rumbenämningar skrivna med folkmålsalfabet. (1937)
5. Munsala by.Boningsbyggnaden på Broända, flyttad 1869 från ett ställe vid ån.Kvisten 40 år gammal.Ritning av plan och skärning. (1939)
6. Hanna Nyströms boningshus, Lojlax nr, Munsala by.Byggnaden som någon tid skall ha nyttjats såsom tingshus, torde vara uppför i slutet av 1700-talet.Rum 1 användes nu som stuga, men ursprungligen har det varit sal; eldstaden utgjordes då av en kakelugn.Dörren mellan rum 1 och farstun (2) har tidigare varit enkel. 3 köket, 4-6 kamrar.Farstukvisten av senare datum. (1939)
7. Johannnes Aspnäs boningsbyggnad, Pensala, Munsala.Ritningar till plan och skärning.A. stugan B. stugkammaren C. farstukammaren C. farstun a. spisen, utrymmet närmast kammardörren kallas vedatrappan, platsen framför ugnen, ugnsgruvan; sockeln omges av (ord skriven med folkmålsalfabet). b. spisgolvet c. åsarna d. verkstängerna e. pärtstängerna f. yxbänken g. filhyllan h. smal- eller tallrikshyllan i. spisbanken j. kärilhyllan k. gavelväggsbänken (också skriven med folkmålsalfabet) l. sidbänken m. inransängen med hög- och nedre säng n. dörrsängen o. spisfönstret p. gavelväggsfönstret q. bordsändsfönstret r. dörrfönstret s. stolar t. högstolen (också skriven med folkmålsalfabet), se foto 22, utan vilken man ej nådde upp till filhyllan. (1939)
8. Nedervetil, Bastbacka.Boningsbyggnad, daterad 1787.Ritningar. 1.Stuga 2 och 3.Sidkamrar 4.Dörrkammare 5.Farstu Stugan är nu genom en brädvägg delad i två rum.Verkåsarna, pärtåsarna (ovan farstudörren) filhyllan, (vid piten) äro nu borta, likaså de väggfasta bänkarna.Spisen med hällspisen är ny.Tidigare fanns i båda sidkamrarna kakelugn.Från stugan ledde förr en dörr till dörrkammaren.Alla fönster voro något mindre.Den öppna farstukvisten är ny; tidigare fanns troligen endast en bro.Lillfartsudörren i gaveln finns inte mera. (1939)
9. Nedervetil, Tast. boningsbyggnaden hos Nylunds. 1. stugan 2 och 3. ändkamrarna 4. dörrkammaren 5. farstun 6. framstugan.Trappan är ny.(Alla benämningar även skrivna med folkmålsalfabet). (1939)
10. Orvlax, Östergårds.Manbyggning sådan den såg ut för 50 år sedan. a. köket (k) b. kökskammaren (kk) c. salen (s) d. farstun (f) e. salskammaren (sk) f. farstukammaren (fk) 1. dörrsängen 2. bänk 3. karlarnas plats 4. husbondens plats 5. kvinnofolkets plats 6. matbordet 8på bockar) 7. skåp 8 och 9 skrivna med folkmålsalfabet.Husbonden hade valt sin plats med hänsyn till lättheten att komma dit och därifrån.Enl. värdinnans uppgifter.I hörnet längst från spiseln står nu (1932) en högsäng i tre våningar, vilket medelst hakar har fästs vid väggen.På planen har beskrivningar skrivits med folkmålsalfabet. (1932)

[Följande]