[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='plan' gav 9 träffar


1. Del av Kvevlax kyrkoby, planritning.A. gård B. fägård ba= bastu bo= bod dh= dynghus fa= farstu fb= flickbod fh= fähus fhs= fähusskulle fs= framstuga fåh= fårhus gf= gamla fähuset gs= gamla stallet hs= höstall ka= kammare kl= kärrlider la= lada li= lider po= post sb= sädesbod sk= skov sl= stillarlada sm= smedja snb= snickarbod st= stuga sta= stall vl= vedlider vs= verkstad (1935)
2. Del av Kärklax, Maxmo.Planritning. bo= bod dh= dynghus fa= farstu fg= fägård fh= fähus hs= höstall ka= kammar kg= kryddgård kl= kärrlider la= lada lo= loge po= port ri= ria sb= sädesbod sl= stillalada sm= smedja sn= snickerilider st= stuga sta= stall vl= vedlider Nissus hemman är kluvet i två delar, Audas och Nykvist. (1935)
3. Skärstugor och fähus, Storlandet, Eugmo, Larsmo tillhörande Finnäs hemmansnummer. 1.Leander Finnäs´stuga ( ord skriven med folkmålsalfabet) 2.Ture Finnäs och Johannes Nynäs´samfällda stuga 3.Viktor Högnäs´och Victor Hagnäs´samfällda stuga 4.Ivar och Henrik Finnäs samfällda stuga 5.Uno Backs stuga 6.Leander Finnäs´fähus 7.Victor Hagnäs´stuga 8.Ture Finnäs stuga 9.Henrik Finnäs stuga 10.Anders Finnäs stuga Fyra fähus ligga på längre avstånd. 11.Ture Finnäs lada Stugorna och fähusen ligga i Ture Finnäs skifte.Istället för högsängar fanns i de äldre skärstugorna sovlavar. (1937)
4. Grels (Fagerudd), Larsmo.Planritning.BA= bastu BB= boningsbyggnad BO= bod BR= brunn BS= bagarstuga DL= dynglider FH= fähus FÅH= fårhus HH= hönshus KH= kolhus KL= kärrlider LA= lada LI= lider SB= sädesbod SH= svinhus ST= stall SMB= snickarbod TH= tröskhus VL= vedlider -.-.- riven väg Tomten längst åt SO ägdes ända till 1909 av två hemman, Gammelstu och Jonas. 1877 brann gårdarnas gemensamma boningshus, varefter uppfördes två byggnader.Då Gammelstu hemman 1909 såldes till Anats, revs des boningshus. (1937)
5. Planritning av Lillgård, Bredvik. (1964)
6. Plan av smedjan på Ravals i Finby.Skala 1:50. b. borrmaskin bl. blåsbälg h. horn för saltvatten p. plåtsax s. städ t. trefot st. stans Skärning av ässjans främre del.Skala: 1:10 (2.11.1964)
7. Plan över Kronoby kyrka med ägor 1743.
8. Kopia.Förrätningen No 557.Karta öfver Den i närheten af Pedersö Sockens Moderkyrka, uti Wasa län, varande, bemälde Socken gemensamt tillhörige Mark, jemte åtskillige Lägenheters tillstötande Ägor, - hvilken mark, med ledning af 1750 års SkattläggningsKarta samt den af vice Landtmätaren Matts Helsberg år 1816 uprättade karta öfver bemälde mark, med dertill hörande Utbrytnings Protokoll, blifvit, enligt Högvederbörligt Förordnande af den 21.Augusti 1847, ifrån angränsande Lägenheters Ägor, afskiljd och utstakad År 1848, samt denna Karta vid samma tillfälle upprättad af frans Joh; Molander, vice Landtmätare. (6.9.1922)
9. Bromarf, Håkansarv, bostaden på Berghäll parcell (tidigare backstuga), ägare Forsbäck (från Ekenäs). 1889 flyttad från Vättlax, enligt fru Forsbäcks uppgifter.Kök.Forsbäck kallade den för stugan.Kammare Farstu, utan mellantak.Byggningen har halmtak. (1932)