[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='skiftesverkslada' gav 6 träffar


1. Nagu, Käldinge gård (Utriainen).Skiftesverkslada.Plan.Undre stocklager dubbelt knuttimrat 2,45 m skiftesverk av bilade täta stockar, gammalt virke.Ovanom dubbelt knuttimrat stocklager.Gavlarna ovanom dessa upp till takröstet av bräder. (18.7.1963)
2. Nagu, Käldinge gård (Utriainen).Skiftesverkslada.Nordgavel.Fasad mot väster.Skärning. (1963)
3. Nagu, Käldinge gård (Utriainen).Skiftesverkslada.Plan.Undre stocklager knuttimrat - på N-sidan en stock, på östra och västra sidorna två stockar. 2,45 m skiftesverk, gammalt obilat virke.Övre stocklager - två stockar - knuttimrade. (18.7.1963)
4. Nagu, Käldinge gård (Utriainen).Skiftesverkslada.Exteriör av västsida.Över den övre, knuttimrade delen är den bevarade, ursprungliga takkonstruktionen utritad under nuvarande takstol för pärttak (ursprungligen halmtak). (1963)
5. Nagu, Vikom gård.Skiftesverkslada.Plan.Belägen på sluttning.Under stockvarv knuttimrat skiftesverk av kluvet rundvirke diam. 16 cm, plana sidan inåt.Ö-sidan, 196 cm högt W-sidan, 283 cm högt Ovan stockvarv knuttimrat.Gavlarna ovanom detta av enkla bräder. (20.7.1963)
6. Nagu, Vikom gård.Skiftesverkslada.Plan.Dubbelt undre varv av knuttimrade stockar. 2,90 m skiftesverk - kluvet rundvirke - diam. 12 cm, runda sidan utåt.Övre stockar 2 på nord och syd sidorna, en på öst och väst sidorna, knuttimrade.Gavlarna från övre stockarna upp av enkla bräder. (19.7.1963)