[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='stadsplan' gav 3 träffar


1. Plan över Åbo stad år 1750.Planen i två delar. (1909)
2. Kopia av grundritning öfver Wasa med gamla och nya tomter, gator ocg gränder, Österbotten, Korsholms södra härad.Enligt högvederbörligt förordnande upprättad år 1783 av Fedr.Rönholm /extra ordinarie Landtmätare).Kompletterad år 1911 av A.L. såsom stadsplan var år 1839.Nivåkurvorna från år 1919. (1919)
3. Grundritning öfver residens och stapelstaden Wasa.Kopierad från en av extra ordinarie landtmätaren Fredr.Rönholm år 1783 upprättad karta samt byggnaderna förminskade och inritade från en av E.West år 1935 på grund av brandstodsakter sammanställd karta å Geodetavdelningen vid Vasa stads Byggnadskontor år 1939. (1939)