[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='stol' gav 5 träffar


1. Tre stolar från Österbotten.I renässansstil. (1927)
2. Tre stolar.I.Stol hos Otto Slotte på Slotte hemman i Nedervetil.II.Stol hos Johannes Åkerfält i Mittiby, Larsmo.Stolen är gammal och rödmålad.III.Stol hos Axel Lindholm i Bosund, Larsmo.Stolen är gjord av Matts Johansson för 50 år sedan (1879) och har tidigare varit röd. (1929)
3. Vörå, Reipelt, Erik Svens.Stol, tillverkad av Reipelt-snickaren Mickel Renman, som dog 1931 vid ungefär 78 års ålder.Dylika stolar med avfasningar som bilda mönster äro vanliga i Vörå.Vörå reipelt, Erik Svens.Stol, tillverkad av bondsonen Erik Kullas i Reipelt.Stolar med denna ryggtyp förekomma ganska allmänt i Vörå. (1935)
4. Skisser och ritningar.Torp by i Eckerö.Bytomten enl. storskifteskartan (J.Aug.Stadius) av år 1862, förstorad från 1:4000 till 1:1000.Mina Nilssons fähusrad, Skala 1:75.Sydvästra knuten av Nilssons sjöbod. (1937)
5. Stol.