[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='trähus' gav 2 träffar


1. Åbo, Biskpsgatan.Planritning.Handlanden Herr M.Serens Tomt belägen uti 1sta Stadsdelen, Quarteret no 2.Gården Nr 1.Ritning till en Trädhusbyggnad att uppföras i Åbo Stad, tillhörande Herr M.Serén.Orginalet är till ByggnadsComiten återställdet, den 8 Augusti 1828.Fasad och plan. (1828)
2. Åbo, Biskopsgatan.Dessein att emellanförd enligt faställd ritning uppfödd byggnaderna No 3 å Gården No 1 i 2ra Qvarteret af 1ta Stadsdelen, tillhörig Logarvaren Abraham Lindberg, uppföra en byggnad No 6 och sålunda förena desse till en gemensam byggnad. fastställes med förbehåll att äfven emellan byggnaderna no 1 och 4 samt från BiskopsGatan vid vid ändan av byggnaden No 3 inåt den der befintlige trädgårdsplanen inrättas portöppningen.LandsCancelliet i Åbo den 4 April 1845.A.Gronfeldt/ Therre von Pfalin. (1845)