[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='vägglist' gav 2 träffar


1. a) Täcklist och vägglist på Brännbacka hemman i Bosund, Larsmo.Täcklister förekommer dessutom på Lindholm hemman i Bosund, på Finne hemman i Vesterby, Larsmo, på Bodö hemman i Långö, Öjan samt på Indola hemmans stallbyggnad i Linnunperä, Karleby.Vägglisten är synnerligen vanlig i socknarna kring Gamla Karleby och Jakobstad. b) Täcklist på Smenas hemman i Bosund, Larsmo och Skräddas hemman i Långö, Öjan. c) Täcklist på Björn hemman i Forsby, Pedersöre. d) Täcklist på Skrivars hemman i Vexala, Munsala. e) Täcklist på Tjäro hemman i Långö, Öjan. f) Täcklist på Finnäs hemman i Vesterby, Larsmo. g) Täcklist, vanlig typ på Munsala. (1930)
2. a) Täcklist på Gåsjärvi och Viitavesi hemman i Överby, Nedervetil. b) Täcklist på Bodö hemman i Långö, Öjan. c) Täcklist, nästan likadan som den föregående på Tjärö hemman i Långö, Öjan. d) Täcklist på Viitavesi hemman i Överby, Nedervetil. e) Foderbräde på ridörr, Gäddnäs hemman i Mittiby, Larsmo.Bonden Liljekvist på Gäddnäs hade denna modell på alla sina foderbräden. f) Täcklist på Murmästars stallbyggnad i Bosund, Larsmo. h) Stolpe i kvisten på Viss hemman i Vesterby, Larsmo.Överst är stolpen vit, men har tidigare varit röd, så följer ett grönt stycke, i mitten är den målad och nertill har den varit röd.Sex sådana stolpar finns i kvisten.Stolpen är avbildad i skalan 1:10. (1930)