[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='vattenkvarn' gav 4 träffar


1. Vattenkvarn.Plan och genomskärning. (1934)
2. Vattenkvarn i Digerdal, Kimito.Byggd 1876 av Johan Johansson på Buskas.(beskrivningar på folkmålsalfabet) (1934)
3. Bergströms vattenkvarn, Rökiö, Vörå.Ritningar med beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet. (1934)
4. Bergs vattenkvarn, Malax socken.Ritningar, 2st.Kvarnen äges av Gustav Bergström och Mårten Bergström.Tidigare hade flera andel i kvarnen.Fraktin utgjordes av 1/2 kappe råg för en 15 kappars säck.Benämningar: 1. öga 2. segel (segle) 3.(bossi 4. trill (trelli) 5. stjärnhjul 6. stubb (stobbi) 7. kugghjul 8. tratt (tratti) 9. spjäll (spjelde) 10. matare 11. sko 12. mjölkar 13. mjölränna 14. lättare (lätta) 15. vattenhjul 16. hjulstock 17. stambord (stambole) 18. isgrind 19. isvigg (isvidji) 20. snejs=snes (1932)