[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen amnesord='Östersjön' gav 8 träffar


1. Reproduktionsstörningar hos fisk i Östersjön / Parasitologiska institutet
2. Användbarheten av ett hårdbottenmodellekosystem för miljöriskbedömning / Institutionen för biologi
3. Främmande arter i Östersjön och Svarta havet / Institutionen för biologi
4. Återhämtning av tidigare belastade kustrecipienter / Institutionen för biologi
5. Reproduktionsstörningar hos mört i Skärgårdshavet / Parasitologiska institutet
6. Marina invasioners och introduktioners ekologi - funktionell biodiversitet i Zostera marina (L.) samhällen / Institutionen för biologi
7. Riskbedömning av främmande arter i nordiska farvatten / Institutionen för biologi
8. Biodiversitet, övergödning och vattennaturens värde / Institutionen för biologi