[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen amnesord=('Baltic Sea') gav 7 träffar


1. Användbarheten av ett hårdbottenmodellekosystem för miljöriskbedömning / Institutionen för biologi
2. Främmande arter i Östersjön och Svarta havet / Institutionen för biologi
3. Återhämtning av tidigare belastade kustrecipienter / Institutionen för biologi
4. Reproduktionsstörningar hos mört i Skärgårdshavet / Parasitologiska institutet
5. Marina invasioners och introduktioners ekologi - funktionell biodiversitet i Zostera marina (L.) samhällen / Institutionen för biologi
6. Riskbedömning av främmande arter i nordiska farvatten / Institutionen för biologi
7. Biodiversitet, övergödning och vattennaturens värde / Institutionen för biologi