[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Marina algblomningar: Produktionsreglerande faktorer för Heterocapsa triquetra samt biomassans utnyttjande och miljöeffekter (Marina algblomningar)

Red tides: Factors regulating production of Heterocapsa triquetra and fate and environmental effects of the biomass

Datum: 15.6.1997-13.3.1998
Kod: 8672
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 525 eller 018-37221
Fax +358-2-2154 748 eller 018-37244
E-post tlindhol@abo.fi
Projektledare: FD Tore Lindholm, docent, forskare (15.6.1997-31.3.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 57500
Årsverken: Totalt: 10 månader
Ämnesord: alger, biomassa, levät, biomassa, Red tide, Heterocapsa triquestra, växtplankton, Prymnesium, Red tide, Heterocapsa triquetra, phytoplankton, Prymnesium,

Marina algblomningar.Produktionsreglerande faktorer för Heterocapsa triquestra samt biomassans utnyttjande och miljöeffekter.Planktonalgen Heterocapsa triquetra är en dinoflagellat (klass Dinophyceae), som förekommer allmänt i Östersjön.Arten kan ha massförekomst i förorenade kustvatten varvid vattnet färgas rött eller nästan orange.Återkommande massförekomster ("red tides") har undersökts i Mariehamns Västerhamn och Svibyviken på Åland.Under den ovanligt varma sommaren 1997 förekom arten rikligt i juni men den försvann i mitten av juli.Ett föredrag om Heterocapsa hölls vid BMB 15 och ECSA 27 Symposium 9-13 juni 1997 i Mariehamn (i tryck 1998) och en poster presenterades vid VIII International Conference on Harmful Algae 25-29 juni 1997 i Vigo, Spanien.Fil. stud Johanna Liljekvist undersökte Hetercapsa-biomassans utnyttjande i ekosystemet.Fil. stud.Pia Nyman deltog i fältarbetet under 1997.En giftig algblomning av en Prymnesium-art (Haptophyta) orsakade omfattande fiskdöd i juli 1997 i Vargsundet på Åland, en isolerad havsvik med salthalten ca 2.2 promille.Vargsundet undersöktes regelbundet i juli och augusti.Vattnet förblev giftigt till slutet av augusti.Ett manuskript om undersökningen av Vargsundet har färdigställts.

Red tides.Factors regulating growth of Heterocapsa triquetra and fate of the biomass.The dioflagellate Heterocapsa triquetra (Dinophyceae) is abundant in the phytoplankton of the Baltic Sea and it sometimes forms red tides in polluted coastal waters.Recurrent red tides have been studied in Mariehamn Västerhamn - Svibyviken area in Åland (SW Finland).During the unusually warm summer 1997 the species was abundant in June but it disappeared in mid-July.A paper on Heterocapsa was presented at the BMB 15 and ECSA 27 Symposium in Mariehamn 9-13 June 1997 (in press 1998) and a poster was presented at the VIII International Conference on Harmful Algae in Vigo, Spain 25-29 June 1997.Two students, Johanna Liljekvist and Pia Nyman participated in the investigations in 1997.Johanna Liljekvist studied the fate of the Heterocapsa biomass.A toxic bloom of Prymnesium sp.(Haptophyta) caused extensive fish mortality in the almost enclosed brackish-water inlet Vargsundet (salinity 2.2 PSU) in Åland in July 1997.Vargsundet was investigated regularly in July and August.The toxicity of water persisted until late August.A manuscript on the studies in Vargsundet has been submitted.

Publikation(er)

15.2.1996 / 12.3.1998