[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Avretorisering av Paulus teologi

Derhetorization of Paul's theology

Datum: 1.8.1997-31.7.2000
Kod: 2371
Institution: Åbo Akademi / Teologiska fakulteten (TF), Institutionen för exegetik
Adress: Biskopsgatan 16, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 292
Fax +358-2-2154 835
E-post Lauri.Thuren@abo.fi
Projektledare: TD Lauri Thuren, forskare (1.8.1997-31.7.2000)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 36 månader
Kontakter: dr Jan Botha, Stellenbosch University, South Africa prof Stanley Porter, Rhetoric-group, Roehampton University, London, England
Ämnesord: exegetik, metodolgi, retorisk kritik, eksegetiikka, metodologia, retoorinen kritiikki, retorik, retorisk kritik, nytestamentlig teologi, Paulus, rhetorical criticism, Rhetoric, New Testament, Paul, , ,

Projektets mål är att utveckla en av exegetikens viktigaste nya metoder, retorisk kritik, och tillämpa den på den nytestamentliga forskningens kanske mest centrala område, Paulus teologi.Metoden heter avretorisering och den försöker integrera det retoriska perspektivet till traditionella, historisk-kritiska metoder.Hittills har jag publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter och en monografi.Den andra monografin är på kommande.

The aim of the project is to develop one of the most important new methods in new testament scholarship, rhetorical criticism, and apply it to a central topic, the Theology of Paul.The method, called derhetorization seeks to intergrate the rhetorical, dynamic perspective into traditional historical-critical approaches.This for the project has produced several articles in international journals and one monograph.Another monograph is under construction.

Publikation(er)

22.3.1996 / 24.3.1998