[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Membranvesikulering hos människans röda blodkroppar (Vesikulering hos erytrocyter)

Membrane vesiculation in human erythrocytes

Datum: 1.10.1995-
Kod: 8652
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 060
Fax +358-2-2154 748
E-post henry hagerstrand@abo.fi
Projektledare: PhD Henry Hägerstrand, Forskare (1.10.1995-)
Forskare: MSci Malgorzata Bobrowska-Hägerstrand (1.10.1995-)
PhD Boris Isomaa (1.10.1995-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 95 %
- tillämpad forskning 5 %
ÅA-intern finansiering: FIM 35000
Inhemsk finansiering: Oskar Öflunds stiftelse, Helsingfors () FIM
Borgs stipendie fond () FIM
Årsverken: Totalt: 120 månader
Partner: Ales Iglic, University of Ljubljana, Slovenien Alexander Sikorski, University of Wroclaw, Polen
Kontakter: Samarbete med projektet Amphiphila ämnens effekter på membranrelaterade funktioner och processer
Ämnesord: cellbiologi, solubiologia, erytrocyt, cellmembran, vesikulering, membranskelett, fosfolipidtranslokering, erythrocyte, cell membrane, membrane skeleton, membrane shedding, phospholipid translocation,
Anmärkning: The name Henry Hägerstrand in English: Henry Hagerstrand or Henry Haegerstrand

Vi vill klarlägga de molekylära mekanismer som styr membranvesikuleringen hos erytrocyter, samt utreda om störningar i dessa mekanismer kan vara förknippade med vissa patologiska beteenden hos erytocyter.Vår strategi är att med bioaktiva amfifila ämnen manipulera plasmamembranen för att åstadkomma en membranvesikulering.Under olika skeden av vesikuleringsprocessen detekterar vi fosfolipidernas transmembrana rörelser och distribution.Genom att inhibera aminofosfolipidtranslokasen försöker vi utreda dess roll vid fosfolipid-randomisering och vesikuleringen.Vi följer också olika membranskeletala proteiners distribution i de membrandomäner som kommer att avges som vesikler och försöker utreda deras roll i vesikuleringsprocessen.Genom att jämföra amfifila ämnens effekter på normala och patologiska (sfärocyter med defekt ankyrin och band 3 protein) humana erytrocyter hoppas vi kunna dra slutsatser specifikt angående ankyrinets och band 3 proteinets betydelse för vesikuleringsprocessen.

Our aim is to clarify the molecular mechanisms responsible for the morphological and ultrastructural changes in amphiphile-treated erythrocytes undergoing vesiculation.One important part in this work will be to explore the impact of the membrane skeleton and its components on the vesiculation process.Another important part will be to clarify if changes in phospholipid distribution, phospholipid mobility or aminophospholipid-translocase activity are involved in the initiation or regulation of the vesiculation process.

Publikation(er)

16.2.1996 / 11.2.1998