[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Molekulär karakterisering av rhabdovirus 903/87 isolerat från insjö-öring i Finland, samt induktion av cytokiner i fiskceller som respons på rhabdovirusinfektion (Karakterisering av fiskvirus; Projekt 9115)

Molecular characterization of rhabdovirus 903/87 isolated from brown trout in Finland, and induction of cytokines in fish cells as a response to rhabdovirus infection

Datum: 1.1.1995-31.12.1998
Kod: 2648
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Parasitologiska institutet
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 604
Fax +358-2-2154 748
E-post hbjorklu@abo.fi
Projektledare: FD Harry Björklund, forskningsassistent (1.1.1995-31.12.1998)
Forskare: FM Tove Johansson (15.2.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM
Årsverken: Totalt: 18 månader
Partner: Dr.Gael Kurath, National Biological Service, Seattle, USA
Kontakter: Dr.Gael Kurath, molekulärbiologi hos rhabovirus, Seattle USA; Doc.John Eriksson, cellulära mekanismer i apoptos, Biotenikcentret, BioCity; Dr.Niels Lorenzen, virusimmunologi, Århus, Danmark
Ämnesord: fisk, virus, kalat, virukset, fisk, rhabdovirus, kloning, sekvensering, virus-värdecellinteraktioner, fish, rhabdovirus, cloning, sequencing, virus-host cell interactions,

Målsättningen med projektet är att klona, sekvensera och karakterisera delar av genomet av ett nytt rhabdovirus som isolerats från fisk i Finland, samt att undersöka patogeniciteten av rhabdovirus i fiskceller.I patogenitetsstudierna strävar vi till att klarlägga virus-värdecellinteraktioner genom att använda flere olika fiskrhabdovirus och flere olika permanenta fiskcellinjer.Vi studerar rhabdovirusinducerad apoptos, samt induktion av cytokinliknande ämnen i fiskceller som respons på virusinfektion.Undersökningmetodiken inkluderar cellodling samt olika molekulärbiologiska och cellbiologiska arbetsmetoder.

The objectives of the research are to clone, sequence and characterize parts of the genome of a new rhabdovirus isolated from fish in Finland, and to study the pathogenicity of rhabdoviruses in fish cells.The aim of the pathogenicity studies are to elucidate virus-host cell interactions using several different fish rhabdoviruses and several permanent fish cell lines.We are studying rhabdovirus induced apoptosis and induction of cytokine-like substances in fish cells as a response to rhabdovirus infections.The research metods include cell culture, and different techniques in molecular biology and cell biology.

Publikation(er)

15.2.1996 / 29.2.1996