[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Skadliga alger i skärgårdsvatten (Skadliga alger)

Harmful algae in archipelago waters

Datum: 1.6.1999-13.12.1999
Kod: 8691
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: Biocity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 525 eller 018-37221
Fax +358-2-2154 748 eller 018-37244
E-post tlindhol@abo.fi
Projektledare: FD Tore Lindholm, docent, forskare (1.6.1999-31.12.1999)
Forskare: FD, docent Jussi Meriluoto (1.6.1999-31.12.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: 6 månader år 1999; Totalt: 6 månader
Ämnesord: alger, biomassa, levät, biomassa, skadliga alger, fytoplankton, cyanobakterier, toxiner, microcystiner, nodularin, prymnesin, harmful algae, phytoplankton, cyanobacteria, toxins, microcystins, nodularin, prymnesin,

Svenskt abstrakt föreligger inte.

xxx

Publikation(er)

15.2.1996 / 28.10.1999