[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Företagsamhetsfostran och dess effekter

Education for Entrepreneurship

Datum: 1.9.1996-31.8.2000
Kod: 8465
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 326
Fax +358-6-3247 302
E-post shansen@abo.fi
Projektledare: PeD, FD Sven-Erik Hansen, professor (1.9.1996-31.8.2000)
Forskare: PeM Eva Sundell (1.9.1996-31.12.1996)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 45000
Årsverken: Totalt: 16 månader
Kontakter: Bengt Johannisson och Torsten Madsen, Högskolan i Växjö och Högskolan i Kristianstad
Ämnesord: företagsamhet, undervisning, yrittäjyys, opetus, företagsamhet, entreprenörskap, fostran, entrepeneurship, education,

Målsättningen är att undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt lärare tar upp temat fostran till företagsamhet i sin undervisning identifiera attitydmässiga mönster bland lärare gentemot den läroplan för fostran till företagsamhet som har utvecklats [Vasa-stad] och fördjupa kunskap om temat som underlag for fortsatt utveckling av fostran till företagsamhet.Empirisk data har insamlats via enkäter riktade 1996 till svensk- och finskspråkiga klasslärare i Vasa.Analys av data pågår och en artikel kommer att publiceras 1998.Nästa fas av projektet kommer att inkludera klasslärare i Vasa regionen och ämneslärare i Vasa.

The aim is to make a survey of to what extent and in what ways teachers are dealing with the topic of entrepreneurship in their teaching identify patterns of attitudes among teachers towards the curriculum which has been developed for education for entrepreneurship, and generate more knowledge about the the topic as a basis for the further development of education for entrepreneurship.Empirical data have been collected in 1996 through a questionnaire to Finnish and Swedish speaking primary school teachers in Vasa.The analysis of data is going on.The project is funded by Åbo Akademi University.An article will be published in 1998.The next phase of the project will cover primary school teachers in the rural area of Ostrobothnia and secondary shool teachers of Vasa.

Publikation(er)

27.3.1996 / 10.3.1998