[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen amnesord='fisk' gav 5 träffar


1. Immunomodulatorer hos regnbågslax / Parasitologiska institutet
2. Reproduktionsstörningar hos fisk i Östersjön / Parasitologiska institutet
3. Utvecklande av cellulära modeller inom akvatisk toxikologi / Institutionen för biologi
4. Molekulär karakterisering av rhabdovirus 903/87 isolerat från insjö-öring i Finland, samt induktion av cytokiner i fiskceller som respons på rhabdovirusinfektion / Parasitologiska institutet
5. Detektering av vattenburna könshormonstörare / Institutionen för biologi