[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Geologiska, geokemiska och hydrokemiska orsaker till skador på fisk i vattendragen i Kvarkenregionen

Geological, geochemical and hydrochemical causes of fish damage in watercourses in the Quark area

Datum: 1.5.1997-31.12.1997
Kod: 8676
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för geologi och mineralogi
Adress: Domkyrkotorget 1, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 156
Fax +358-2-2154 818
E-post mastrom@abo.fi
Projektledare: FD Alf Björklund, bitr. prof. (1.5.1997-31.12.1998)
Forskare: FD Tom Wiklund (1.5.1997-31.12.1998)
(-)
FD Mats Åström (1.5.1997-31.12.1998)
FM Nina Corin (1.5.1997-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 33 %
- tillämpad forskning 33 %
- utvecklingsarbete 34 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Årsverken: 6 månader år 1997; Totalt: 9 månader
Ämnesord: fiskar : sjukdomar, geokemi, geologi, hydrokemi, kalat : sairaudet, geokemia, geologia, vesikemia, hydrokemi, fiskreproduktion, markgeokemi, hydrochemistry, fish reproduction, soil geochemistry,

Ett tvärvetenskapligt projekt (geologi, organisk kemi, biologi).Målsättningen är att reda ut sambandet mellan geologi, vattenkemi och fiskreproduktion i ett vattendrag i kvarkenregionen (Petalax å) belastat med betydande mängder humusämnen, tungmetaller och försurnade komponenter.

A multidisciplinary project (geology, organic chemistry, biology).The aim is to study the relationship between geology, water chemistry and the reproduction of fish in a stream in the Qark area (Petalax å) receiving appraciable amounts of humic substances, heavy metals and acidifying compounds from geological sources.

Publikation(er)

16.2.1996 / 18.3.1999