[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Forskarutbildningen vid Åbo Akademi (FUÅA)

The examination of post-graduate researchers at Åbo Akademi University

Datum: 1.10.1995-30.3.1996
Kod: 8253
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Statistiska institutionen
Adress: Fänriksgatan 3 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 727
E-post John.Smeds@abo.fi
Projektledare: PD Markus Jäntti, forskare (1.10.1995-30.3.1996)
Forskare: FK John Smeds (1.10.1995-30.3.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 34 %
- tillämpad forskning 33 %
- utvecklingsarbete 33 %
Årsverken: Totalt: 5 månader
Kontakter: Irma Laiho, Koulutussosiologian tutkimuslaitos
Ämnesord: fortbildning, forskare, jatkokoulutus, tutkijat, forskarutbildning, post-graduate education,

Projektets målsättning är dels att samla uppgifter om utexaminerade doktorer och licentiater vid Åbo akademi.Dels insamlas även uppgifter för forskarstudier inskrivna forskare.Avsikten är att utröna i vilken utsträckning det bland de inskrivna forskarna finns sådana som bedriver forskning på deltid och vilka som bedriver forskning på deltid.Vidare samlas uppgifter om finansiering och handledning.

The aim of the current project is the collection of data from prostgraduate students at the Åbo Akademi University.Partly the project is directed to postgraduate students and partly to those who already have finished with a doctoral degree.The type of data collected is part-time vs. full-time enrollment, funding, supervision and future expectations.The project also collects data about recruiment of doctors from this university.

Publikation(er)

19.3.1996 / 25.6.1996