[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Forsknings- och utvecklingsarbete kring ämnesbaserad engelskundervisning (TCE (Teaching Content through English))

Research and developmental work in content-based language instruction

Datum: 1.1.1995-31.12.2001
Kod: 84701
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 375
Fax +358-6-3247 320
E-post ksjoholm@abo.fi
Projektledare: FD Kaj Sjöholm, professor (1.1.1995-31.12.1998)
Forskare: PeM Anna-Brita Slotte (1.1.1995-31.12.2001)
PeM Mikaela Björklund (1.1.1995-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 252 månader
Partner: Vasa övningsskola
Beställd av: TCE-projektet: (a) Att hos institutionens och Vasa Övningsskolas lärarutbildare utveckla didaktisk sakkunskap samt handledningsfärdigheter för engelskspråkig ämnesundervisning inom förskolor, grundskolor, gymnasier samt mellanstadier.(b) Att hos lärarkandidater utveckla lärarfärdigheter och didaktisk beredskap att utföra ämnesundervisning på engelska.
Ämnesord: engelska, språkinlärning, undervisningsmetoder, englannin kieli, kielen omaksuminen, opetusmenetelmät, ämnesundervisning på engelska, språkinlärning, undervisningsmetoder, English content instruction, language learning, instructional methods,

TCE-projektet: (a) Att hos institutionens och Vasa Övningsskolas lärarutbildare utveckla didaktisk sakkunskap samt handledningsfärdigheter för engelskspråkig ämnesundervisning inom förskolor, grundskolor, gymnasier samt mellanstadier.(b) Att hos lärarkandidater utveckla lärarfärdigheter och didaktisk beredskap att utföra ämnesundervisning på engelska.(c) Att utvärdera och vidareutveckla modeller och metoder för engelsk-språkig ämnesundervisning, särskilt nya metoder med datorstöd i undervisningen.(d) Att utveckla läromedel (bl.a.multimedia-läromedel) avsedda för de modeller för ämnesbaserad språkundervisning som håller på att utvecklas inom institutionen för lärarutbildning och Vasa Övningsskola.

The project aim is to: (a) provide teacher-trainers of the Faculty and the teacher training school with the opportunity to gain new methodological perspectives and tutoring skills in the implementation of English content instruction at different stages.(b) develop readiness and methodological skills in student teachers to implement English content instruction.(c) evaluate and develop models and methods in English content instruction, computer assisted methods in particular.(d) develop and design teaching material compatible with the models and methods referred to above.

Publikation(er)

27.3.1996 / 15.2.1999