[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen amnesord='jätevesi' gav 2 träffar


1. Persistenta och bioackumulerande substanser i moderna massa- och pappersbruks vattensystem och avloppsvatten / Institutionen för skogsprodukternas kemi
2. Reducering av metaller, fosfor och kväve i kemisk-fysikalisk avloppsvattenprocess med vattenväxter / Inst. för oorganisk kemi