[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Rapportering till Europarådet

Annual reports to the Council of Europe

Datum: 1.1.1996-31.12.1996
Kod: 3251
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Institutet för mänskliga rättigheter
Adress: Gezeliusgatan 2, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 322
Fax +358-2-2154 699
E-post Markku.Suksi@abo.fi
Projektledare: PD Markku Suksi, professor (1.1.1997-31.12.1997)
Forskare: JD Martin Scheinin (-)
PM Raija Hanski (-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Utländsk finansiering: Europarådet, Strasbourg, Frankrike () ff 6500
Årsverken: 3 månader år 1996; Totalt: 3 månader
Ämnesord: mänskliga rättigheter, ihmisoikeudet, mänskliga rättigheter, europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, Europarådet, human rights, European convention on Human Rights, Council of Europe,

Institutet för mänskliga rättigheter fungerar som nationell korrespondent till Europarådets människorättsdirektorat (Directorate of Human Rights).Sedan 1990 har institutet årligen utarbetat en rapport om utvecklingen i Finland angående mänskliga rättigheter.Rapporten innehåller information om bl.a. lagar och propositioner med förslag till lag som hänför sig till mänskliga rättigheter, riksdagsförhandlingar och spörsmål angående mänskliga rättigheter, domstolsutslag som hänvisar till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna samt litteratur med anknytning till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

The Institute for Human Rights acts as national correspondent for the Directorate of Human Rights of the Council of Europe.Since 1990, the Institute for Human Rights has annually submitted to the Council of Europea report on the developments relating to human rights in Finland.The report includes information on, for examples, laws and draft laws affecting human rights; parliamentary debates and questions on human rights; judicial decisions referring to the European Convention on Human Rights; and the doctrine on human rights relating to the European Convention on Human Rights

Publikation(er)

11.9.1996 / 3.4.1997