[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Kemisk analys av vedvävnader och fibrer i mikroskala (Microanalysis)

Chemical microanalysis of wood tissues and fibres

Datum: 1.4.1998-31.3.2001
Kod: 27803
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-254 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.4.1998-31.3.2001)
Forskare: DI Stefan Willför (1.4.1998-31.3.2001)
TkD Frederique Bertaud (1.1.1999-31.10.1999)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 20 %
- utvecklingsarbete 60 %
Inhemsk finansiering: Finland Akademi, Helsingfors (Metsäalan tutkimusohjelma) FIM 753000
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 36 månader
Ämnesord: fibrer, trä, kuidut, puu, trä, vedfibrer, kemisk analys, mikroskopi, hemicellulosa, pektin, extraktivämnen, metaller, karboxylgrupper, metodutveckling, wood, wood fibres, chemical analysis, microscopy, hemicelluloses, pectins, extractives, metals, carboxyl groups, method development,
Anmärkning: Metanolys-GC, Py-GC-MS [apparatur och metod] CLSM, SEM [metod]

Målet är att utveckla nya metoder för kemisk analys av vedvävnader och vedfibrer i mikroskala.Metoder som redan finns i vårt laboratorium ska testas och utvärderas/förfinas för analys av olika vävnader i inhemska vedslag.Nya metoder för mikroanalys ska utvecklas.Olika metoder för kemisk mikroskopi, speciellt SEM-EDXA och CLSM, samt specifika metoder för märkning med metalljoner respektive fluorescerande ämnen ska testas.Vi ska också försöka få tillgång till ett ToF-SIMS instrument [finns ännu ej tillgängligt i Finland].

The aim is to develop new methods for chemical analysis of wood tissues and wood fibres at a microscopical scale.Methods already available i our laboratory will be tested and evaluated/refined for analysis of different tissues in domestic wood species.New methods for microanalysis will be developed.Different methods for chemical microscopy, especially SEM-EDXA and CLSM, and specific methods for metal and fluorescent labelling will be tested.We will also try to get access to a ToF-SIMS instrument [not yet available in Finland].

Publikation(er)

11.3.1996 / 31.5.1999