[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Magmatiska sonder genom jordskorpan (magmatic probes)

Magmatic Probes through the Crust

Datum: 1.1.1998-
Kod: K6821
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för geologi och mineralogi
Adress: Domkyrkotorget 1, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 505+358-2-6335 481
Fax +358-2-2154 818
E-post olav.eklund@abo.fi
Projektledare: FD Olav Eklund, docent (1.1.1998-)
Forskare: FM Henrikki Rutanen (1.1.1998-)
FL Sören Fröjdö (-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Sohlbergs delegation, Helsingfors, Finland () FIM 66000
Årsverken: Totalt: 50 månader
Partner: FD Ulf B.Andersson, Uppsala Universitet, Sverige Dr Dmitry L.Konopelko, St.Petersburg Univ.Ryssland Prof.Kjell Skjerlie, Tromsö univ.Norge Dr.Yury Amelin, Toronto Univ.Canada.
Ämnesord: jordskorpan, mineral, maankuori, mineraalit, mineralogi, mineralogy,
Anmärkning: För åldersbestämning av enskilda zirconer används jonsonden NORDSIM vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.Mikrosondanalyser görs vid mikrosondlaboratoriet i Uppsala och Mikrosondlaboratoriet vid Geologiska Forskningecentralen i Otnäs.Isotopgeokemiska analyser görs vi Geologiska Forskningscentralens isotoplaboratorium i Otnäs samt vid isotopgeologiska laboratoriet vid Universitetet i Toronto.Högtrycksexperiment utföres vid prof.Skjerlies laboratorium i Tromsö.

Svenskt abtrakt föreligger tyvärr inte.

The aim with the project is to identify hidden lithologies in the crust by examination of inherited minerals in coarse grained magmatic rocks [Gabbros, granites].From the inherited material we try to get as many parameters as possible about their origin like: P-T parameters, Fluid regime, Age [SIMS-analyses], Geochemical character and Isotope character.This data is used to construct models what has happened in the generation zone of the magmas, i.e. petrogenetic models based on direct observations from the earliest [also inherited] mineral assemblages.At this moment we concentrate our studies on proterozoic post- and anorogenic magmatic rocks in the Fennoscandian shield.The postorogenic rocks in the Fennoscandian shield form a shoshonitic rock serie comprizing lamprophyres, monzonites and porphyritic granites.The anorogenic rocks comprise rapakivi granites and a massive anorthositic rock serie.

Publikation(er)

22.2.1996 / 28.4.1999