[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Bioinformationsangrepp på superfamiljmodellering och utveckling av läkemedel

Bioinformational attack on superfamily modelling and drug discovery

Datum: 14.11.1997-31.12.2000
Kod: 1682
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biokemi och farmaci
Adress: BioCity, Artillerig. 6A /P.O. Box 66, FIN-20521 Åbo
Tel. +358-2-2154 689
Fax +358-2-2154 745
E-post Johnson@abo.fi
Projektledare: Ph.D., Docent Mark Stuart Johnson, professor (1.1.1998-31.12.2000)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: TEKES, Helsingfors (Gene research programme) FIM 1200000
Årsverken: Totalt: 34 månader
Ämnesord: proteiner, proteiinit, proteiners struktur, modeller för protein, sekvenser, proteinfamiljer, Protein structure, Protein modelling, sequences, Protein families,
Anmärkning: Molecular modelling graphics workstations

Ett modelleringverktyg kommer att utvecklas för att användas som hjälpmedel vid undersökning av viktiga ligand- och inhibitorbindningar i proteiner med potentiellt medicinskt värde.Verktyget används för att extrahera maximal mängd information från hela superfamiljen.Denna bioinformationsteknik kombinerar sekvensdata, 3D strukturdata, information från praktiska experiment och nya klustringsmetoder.Tekniken ger en möjlighet att visa vilka egenskaper hos ett potetiellt läkemedel i en grupp av närbesläktade föreningar ger upphov till specifik bindning till målproteinet.

To help us understand the criteria important to ligand and inhibitor binding within protein structures of medicinal value, we will develop a modelling tool aimed at deriving the most information from the entire related superfamily.This is a bioinformational approach that combines sequence information, 3D structural information, information from experimental studies, and novel clustering approaches.The result is the ability to pinpoint those features in a potential target drug that should provide specificity of binding to one member of the family, as opposed to them all.

Publikation(er)

11.3.1996 / 12.6.1998