[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Magmatic probes through Archean and Proterozoic crust in the Svecofennian shield

Magmatic probes through Archean and proterozoic crust in the Svecofennian shield

Datum: 1.1.1988-
Kod: 26602
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för geologi och mineralogi
Adress: Domkyrkotorget 1, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 505
Fax +358-2-2154 818
E-post olav.eklund@abo.fi
Projektledare: FD Olav Eklund, assistent (t.f. bitr. prof. TY) (1.1.1988-)
Forskare: FL Sören Fröjdö (1.9.1995-31.7.1998)
M.Sci (St.Petersburg) Alexey Shebanov (1.11.1995-31.12.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 75 %
- utvecklingsarbete 25 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 592600
Årsverken: Totalt: 100 månader
Ämnesord: jordskorpan, mineral, maankuori, mineraalit, mantel, basalt, anortosit, rapakivigranit, lamprofyr, magmablandning, termobarometri, mineralkemi, mineralparagenes, kontaminering, mantle, basalt, anorthosite, rapakivigranite, lamprophyre, magmamixing, thermobarometry, mineralchemistry, mineralparagenesis, contamination,
Anmärkning: isotopgeokemi; jon-sond; mikrosond

Vissa mineral är stabila inom breda intervall av tryck och temperatur.Många av de mineral vi hittar i bergarter idag kan för tusentals miljoner år sedan ha transporterats upp från c. 100 km:s djup genom hela jordskorpan för oss att studera idag. -Vi håller på att utarbeta en metodik för att avläsa jordskorpans olika åldrar och sammansättningar utgående från mikroanalys av enskilda mineraler.Forskningen omfattar petrologi, texturanalys, geokemi, isotopgeokemi, mineralogi, termoparometri och reologi.

The aim with this projekt is to develope a magmapetrological method, based on microanalyses in minerals (including ion-probe analyses), from which it may be possible to recieve information of the composition, structure and age of different levels of the Earth crust.The hypotesis is: Mantle derived melts crystallize while they ascent through the crust.During the magma ascent, the melts may become contamined by materials derived from the crust whereupon the crystallizing material will be contamined with specific material at certain levels.The contaminants may be included into the crystallizing mineral as melt inclusions, mineral inclusions or as ions into the crystallizing lattice. -Besides common petrological methods pressure (P) anf temperature (T) estimations in minerals with complex crystallization history to recieve information from different levels of crust.

Publikation(er)

22.2.1996 / 26.2.1996