[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Ekonomismens politiska och kulturella konsekvenser. (Ekonomismen)

Political and cultural implications of Asia-pacific economism.

Datum: 1.8.1994-31.12.1996
Kod: 2245
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Ekonomisk-geografiska institutionen
Adress: Henriksgatan 7, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 199
Fax +358-2-2154 806
E-post Nils.Winter@abo.fi
Projektledare: ED Nils H. Winter, professor (1.8.1994-31.12.1996)
Forskare: PL Pekka Korhonen (1.8.1994-31.12.1996)
PL Annamari Antikainen-Kokko (1.8.1994-31.12.1996)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 484700
Årsverken: Totalt: 56 månader
Kontakter: Pekka Korhonen, Jyväskylän yliopisto: Tyynenmeren integraatio ja Kiina; Annamari Antikainen-Kokko, CESS: Kooptivinen vlata kansainvälisten suhteiden tutkimisessa
Ämnesord: internationella relationer, Finland, Malaysia, forskning, kansainväliset suhteet, Suomi, Malesia, tutkimus, ekonomism, relationer, interaktion, Malaysia, economism, relations, interaction, Malaysia,

Tanken är att undersöka hur relationerna mellan Finland och Malaysia uppkommit och utvecklats inom den offentliga sektorn, näringslivet och privata initiativ.Kan man spåra ekonomism eller är skeendena mera dikterade av slumpen eller bara kortsiktig vinning?Undersökningen baserar sig på litteraturstudier, enkät och intervjuförfarande för att ge insikt i de mekanismer som ligger bakom olika ekonomisk-politiska strävanden mellan Finland och Malaysia och vidgar så hela projektgruppens synfält att inkludera även andra än Stillahavsinterna frågeställningar.

The aim is to see how the political as well as the commercial contacts between Finland and Malaysia have developed since the second world war.Has this happend within the framework of for instance trading blocs or have the parties bilaterally, randomly or actively sought to diversify and deepend their relations?Has there possible been a strive after less dependency on clode, dominating super powers in the relations and after maintaining stabile development through economism?Apart from literature studies, information concerning the relations will be obtain through discussions with representatives for economics, political science, economic geography etc. in Finland as well as in Belgium (Brussels, Antwerp) and Malaysia/Singapore.Moreover, a combined questionnaire and intervview survey will be conducted, in which both Finnish and Malaysian authorities, organisations and representatives for business will participate.

Publikation(er)

19.3.1996 / 21.3.1996