[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Speciering, rörlighet och isotopsammansättning av svavel i sura sulfatjordar

Speciation, mobility and isotopic ratios of S in acid sulphate soils

Datum: 15.3.1999-31.12.1999
Kod: 8695
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för geologi och mineralogi
Adress: Domkyrkotorget 1, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 145
Fax +358-2-2154 818
E-post mastrom@abo.fi
Projektledare: FD Mats Åström, forskningsledare (15.3.1999-31.12.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 10 %
- tillämpad forskning 45 %
- utvecklingsarbete 45 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Årsverken: Totalt: 4 månader
Partner: Institutionen för Allmän kemi, Åbo Akademi, Abo, Finland, Finlands Miljöcentral, Helsingfors, Finland, Västra Finlands Miljöcentral, Vasa och Seinäjoki, Finland
Kontakter: HAPSU-II [Finlands Miljöcentral, Helsingfors, Finland]
Ämnesord: svavelföreningar, försurning, rikkiyhdisteet, happamoituminen, svavel, svavelföreningar, sura jordar, sulphur, sulphur species, acid soils,

Bestämning av svavelföreningar [sulfat, fritt svavel, organiskt bundet svavel och sulfid] både kvalitativt och kvantitativt i sulfatjordar och sulfidrika sediment.Projektet går ut på att upprusta laboratorium för svavelarbeten samt att göra en pilotstudie som skall ligga till grund för en större projektansökan.

Identification and quantification of sulphur species [sulphate, native sulphur, organic sulphur and sulphide] in acid sulphate soils and sulphide-bearing sediments.The aims of the project are to build a laboratory for sulphur studies and to undertake a field/ laboratory study on which a more extensive research application will be made.

Publikation(er)

16.2.1996 / 19.3.1999