[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Nordisk litteratur och livssyn

Nordic Literature and Lifeviews

Datum: 1.1.1997-31.12.1999
Kod: K3802
Institution: Åbo Akademi / Teologiska fakulteten (TF), Institutionen för exegetik
Adress: Biskopsgatan 16, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 282
Fax +358-2-2154 835
E-post Maria.Karlsson@teol.uu.se
Projektledare: TD Carl Reinhold Bråkenhielm, professor / Uppsala Universitet, Teol. inst. (1.1.1997-31.12.1999)
Forskare: TD Tage Kurtén (1.1.1997-31.12.1999)
TM Carola Stenberg (1.1.1997-31.12.1999)
(-)
TD Siv Illman (1.1.1997-31.12.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Inhemsk finansiering: Nordiska ministerrådet (Norden och Europa) FIM
Årsverken: Totalt: 108 månader
Ämnesord: religionspsykologi, livsfilosofi, uskontopsykologia, elämanfilosofia, retorik, exegetik, nytestamentlig teologi, rhetorical criticism, New Testament theology, , ,

Projektet undersöker livssyn uttryckt i de nordiska ländernas skönlitteratur.Studien Vad tystnaden sade.En religionspsykologisk tolkning av gudstron i Mirjam Tuominens bok Gud är närvarande (1961) av Siv Illman, Åbo, ingår i detta projekt,som går ut på att undersöka den textimmanenta gestaltningen av religiositet ur psykologisk synpunkt.Tolkningen sker genom att närläsning av texterna relateras till ett psykoanalytiskt orienterat integrerat objektrelationstänkande och till begrepp från religionsvetenskapen (bl.a. från mystikforskningen).Teori antas kunna ge tentativ formulering och tolkning åt den mänskliga strävan som skildringen av gudsrepresentation, jaguppfattning och omvärldsrelation ger uttryck för.Syftet är att försöka beskriva hur en religiös upplevelsevärld här gestaltas litterärt och hur man kunde psykologiskt förstå särskilt "närvarons Gud" och dess implicationer ifråga om religiositetens mänskliga förutsättningar och funktioner.

The focus of this study is the religiosity given expression in Mirjam Tuominen's book Gud är närvarande (God is Present), 1961 (her last book to be published).The preliminary title of the study is What the silence said.An interpretation of the psychology of religion expressed in Mirjam Tuominen's work Gud är närvarande (1961).The task is to describe the textimmanent representations of religion such as these are reflected in language and in description of counterparts, qualities and strivings within a religious dimension of experience.Interpretation is done with the help of a psychoanalytically oriented, integrated object-relations perspective, which, together with concepts from within the study of religion (e.g. classical Christian mysticism), is thought to give tentative formulation and interpretation.The effort is to arrive at an understanding of the psychology of the thrust in the "God of Presence", and of the human implications in terms of presuppositions and functions connected with this.

Publikation(er)

22.3.1996 / 24.3.1998