[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Stödsystem terminologi för strategisk ledning (Erudit-Wood)

Hyperknowledge for strategic management

Datum: 1.1.1995-31.12.1996
Kod: 1251
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), IAMSR Institute for Advanced Management Systems Research
Adress: Datacity A, III vån. Lemminkäinengatan 12, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 196
Fax +358-2-2154 809
E-post christer.carlsson@abo.fi
Projektledare: ED Christer Carlsson, professor (1.1.1995-31.12.1996)
Forskare: ED Pirkko Walden (1.1.1995-31.12.1996)
EM Tomas Stenlund (1.1.1995-31.12.1996)
TkL, FM Joakim Waxlax (1.1.1996-31.12.1996)
EM Stefan Nyberg (1.1.1996-31.12.1996)
EM Kristian Nihtilä (1.1.1996-31.12.1996)
DI Lasse Mäkelä (1.1.1996-31.12.1996)
EM Jouni Lappi (1.1.1996-31.12.1996)
EM Niclas Lindgren (1.1.1996-31.12.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 30 %
Inhemsk finansiering: Metsä-Serla Oy, Hagalund (Erudit-Wood konsortiet) FIM
LM Eriksson Oy, Jorvas () FIM
Sampo Ryhmä, Helsingfors () FIM
Uponor Group Oy, Esbo () FIM
Årsverken: 38 månader år 1976; Totalt: 152 månader
Partner: Tekes
Beställd av: Sampo Ryhmä, Helsingfors, Finland
Kontakter: Esprit III/ERUDIT, Esprit IV/EU
Ämnesord: företagsstategier, beslutsfattande, ledarskap, yritysstrategiat, päätöksenteko, johtaminen, hyperknowledge, fuzzy logok, reasoning, interaktiv systemutveckling, hyperknowledge, fuzzy logic, approximate reasoning, interactive system development,
Anmärkning: Visual Basic, Delphi, fuzzy logic, group support

Projektets mål är att förbättra produktiviteten och effektiviteten hos SBU:s (Strategic Business Units) ledningsgrupper gällande den strategiska planeringen, problemlösningsförmågan och beslutsfattandet.Den strategiska ledningens nyckelelemet kommer att förbättras: marknadsanalyser, förståelse för kundernas krav, konkurrensanalyser, evaluering av produktionsteknologin och servicekapaciteten, evaluering av lönsamheten och kapitalstrukturen, investerings- och finansieringsanalyser, konkurrensförmåga; detta inbegriper metoderna för att hantera dessa element: grupprocesser, interaktivt arbete oberoende av tid och plats samt kunskapsunderstöd ("knowledge support").Detta mål kan nås genom att förena användarnas krav och de industriella medlemmarnas erfarenhet och kunskap inom hyperknowledge, fuzzy logik och gruppstödande teknologi.

The aim of the project is to improve productivity and effectiveness of management teams of SBUs (Strategic Business Units) in strategic planning, problem solving and decision making.Key elements of strategic management will be improved: market analysis, understanding of customer requirements, competitive and competitor analysis, evaluation of production technology and service capability, evaluation of profitabiblity and capital structure, investment analysis, financial analysis and competitive ability; this includes the methods for handling these elements: group processes, any time/ any place interactive work and knowledge support.This aim is achieved by combining user requirements and the experience of major industrial partners with the knowledge and experience of hyperknowledge, fuzzy logic and group support technology.

Publikation(er)

16.9.1996 / 26.3.1998