[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Enzymer för behandling av cirkulationsvatten i pappersbruk (EKI)

Enzymes for treatment of paper mill circulation waters

Datum: 1.9.1998-31.8.2000
Kod: 17758
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post rekman@abo.fi
Projektledare: PhD, TkD Rainer Ekman, docent (1.9.1998-31.8.2000)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 70 %
Inhemsk finansiering: Tekes,Helsingfors (Minimization of water consumption in papermaking Cactus) FIM 340000
Årsverken: 6 månader år 1998; Totalt: 12 månader
Partner: VTT, Bio- and food technology, Finland
Beställd av: Tekes, Helsingfors
Ämnesord: papperstillverkning, paperinvalmistus, pappersframställning, processvatten, enzymer, körbarhet, papermaking, process waters, enzymes, runnability,

Projektets mål är att bibehålla och t.o.m. förbättra körbarheten på pappersmaskiner vid användning av mindre vatten genom att behandla störande ämmen i processvatten med enzymer.Med enzymbehandlingarna eftersträvas att omvandla störsubstanser till icke-störande form.

The aim of the project is to attain or even improve the runnability on paper machines by use of less water through treatment of detrimental susbtances in process waters by enxymes.By enzymatic treatment the detrimental substances are converted to a nondisturbing form.

Publikation(er)

11.3.1996 / 31.5.1999