[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

"Dejlig er jorden" (Nordhymn)

"Dejlig er jorden" - a Nordic research project in Hymnology

Datum: 1.1.1993-31.12.1998
Kod: 3340
Institution: Åbo Akademi / Teologiska fakulteten (TF), Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
Adress: Biskopsgatan 16, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 289
Fax +358-2-2154 835
E-post gbjorkst@abo.fi
Projektledare: TD Gustav Björkstrand, prof. (1.1.1993-31.12.1997)
FD, TD Karl-Johan Hansson, (1.8.1997-31.12.1998)
Forskare: TL Birgitta Sarelin (1.1.1995-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 10000
Utländsk finansiering: Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning (NOS-H), Norge () Dkr 2000000
Årsverken: Totalt: 60 månader
Beställd av: Nordisk Institut for Hymnologi, Köpenhamns universitet, Danmark
Ämnesord: hymnologi, psalmer, psalmsång, andliga sånger, hymnologia, virret, virsilaulu, hengelliset laulut, hymn, hymnologi, spiritualitet, andlig sång, andlig musik, hymns, hymnology, spirituality, spiritual songs,

Projektets mål är att göra en komparativ nordisk studie av psalmens och den andliga sångens roll och funktion i de olika nordiska länderna i slutet av 1900-talet.Ett femtontal nordiska forskare, närmast religionssociologer, musikforskare och hymnologer från alla nordiska länder är knutna till projektet.Ett omfattande frågeformulär har sänts ut till ett slumpmässigt urval på 6000 personer i alla nordiska länder. materialet är insamlat och bearbetat.Under år 1997 kommer två volymer att utges, en religionssociologisk och en interdisciplinär med analyser av material ur etnologisk, teologisk, litteraturvetenskaplig och musikvetenskaplig synvinkel.

An interdisciplinary, nordic project where the hymns and the spiritual song-traditions in the 1990s in the five Nordic countries are analysed.During 1997 two books will be published - one within Sociology of Religion and one with analyses from the ethnological, theological, literary and musical point of view.

Publikation(er)

22.3.1996 / 4.3.1998