[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Genus sexualitet och organisationer

Gender, sexuality and organisational worlds

Datum: 1.9.1997-
Kod: 22710
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Sociologiska institutionen
Adress: Gezeliusgatan 2, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-02-2154327
Fax +358-2-2154 808
E-post jeff.hearn@abo.fi
Projektledare: OhD Jeff Hearn, professor (1.1.1997-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Donner foundation, Helsingfors () FIM
Finlands akademi, Helsingfors () FIM 204500
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 30 månader
Ämnesord: organisation, mobbning, arbetsliv, sexuell antastning, sukupuolinen häirintä, organisaatio, kiusaaminen, työelämä, kön, sexualitet, våld, organisationer, arbete, gender, sexuality, violence, organisations, work,

Avsikten med projektet är att belysa sambandet kön, sexualitet och våld inom organisationer, speciellt inom arbetsorganisationer.Undersökningen utförs på basen av både teoretiska och empiriska studier och relateras till pågående nordiska undersökningar.

The purpose of the research projekt is to illuminate the relationship of gender relations, sexuality and violence in organisations, especially work organisations.Drawing on theoretical and empirical research of both the primary researcher and others, as well as recent Nordic research material, these relationships are examined in the context of broader theoretical debates and social change.

Publikation(er)

11.9.1996 / 20.3.1998