[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen ci0sn='Holmbom' gav 11 träffar


1. Lösta och kolloidala substanser vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
2. Lösta och kolloidala substanser samt mikrobiologisk aktivitet vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
3. On-line analys av lösta och kolloidala substanser i processvatten vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
4. Persistenta och bioackumulerande substanser i moderna massa- och pappersbruks vattensystem och avloppsvatten / Institutionen för skogsprodukternas kemi
5. Effekter av vedpolymerer och harts på adsorptionen av våtändskemikalier samt egenskaper hos pappersark / Institutionen för skogsprodukternas kemi
6. Inverkan av ytkemin på mekaniska massors pappersegenskaper / Institutionen för skogsprodukternas kemi
7. Pappersproduktion i slutna vattensystem / Institutionen för skogsprodukternas kemi
8. Störsubstansflöden på pappersmaskiner / Institutionen för skogsprodukternas kemi
9. Flow cytometry for rapid characterization of colloidal particles in paper mill process waters / Institutionen för skogsprodukternas kemi
10. Kemisk analys av vedvävnader och fibrer i mikroskala / Institutionen för skogsprodukternas kemi
11. Flows and distribution of extractives in modern bleaching plants / Institutionen för skogsprodukternas kemi