[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Teoretiska studier i ädelgasernas kemi

Theoretical Studies on the Chemistry of Noble Gases

Datum: 1.1.1997-31.12.1998
Kod: 26711
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för fysikalisk kemi
Adress: Porthansg. 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 295
Fax +358-2-2154 706
E-post mhotokka@abo.fi
Projektledare: FD Matti Hotokka, Bitr.prof. (1.1.1997-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 24 månader
Ämnesord: kvantkemi, ädelgaser, teoretisk forskning, kvanttikemia, jalokaasut, teoreettinen tutkimus, ädelgas, kvantkemi, teoretisk kemi, noble gas, quantum chemistry, theoretical chemistry,
Anmärkning: Det experimentella arbetet utförs vid Helsingfors Universitet

Det har nyligen observerats, att molekyler lagrade i ädelgasmatris vid låg temperatur kan reagera med ädelgasatomerna i matrisen och bilda nya föreningar.Denna metod har en stor potential att bli ett nytt viktigt verktyg i syntetisk kemi.De primära ädelgasföreningarna är av stort intresse i kemisk grundforskning.De kan också användas som prekursorer i efterföljande reaktioner, där de producerar reagenser, som inte är tillgängliga i vanlig kemisk syntetik.För att kunna anamma alla de föreliggande möjligheterna och effektivt styra den experimentella forskningen måste man i grunden förstå de kemiska fenomen som utgör basen för reaktionerna.Teoretiska beräkningar kan användas för detta ändamål.Mycket avancerade beräkningsmetoder behövs för att studera dessa system emedan bindningarna är utomordentligt svaga och atomerna är relativt tunga så att de relativistiska effekterna kommer att inverka på det kemiska beteendet hos molekylerna.

It has been recently observed that molecules deposited in noble gas matrix at low temperature can react with the noble gas atoms of the matrix and form new compounds.This method has great potential in synthetic chemistry.Also, the primary noble gas compounds are of great interest in basic research.The noble gas compounds can also be used as precursors in ensuing reactions to produce reagents that are not accessible by normal synthetic means.In order to see all the possibilities and effectively direct the experimental research one must have a deep understanding of the underlying mechanisms of the reactions.Theoretical calculations can give this understanding.Very advanced computational methods are needed for studies of these weakly bound systems with pronounced heavy-atom effects and relativistic contributions.

Publikation(er)

21.3.1996 / 3.4.1997