[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Finländsk litteraturhistoria / Suomalainen kirjallisuushistoria

Finnish literary history

Datum: 1.8.1994-28.2.1997
Kod: 2143
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Litteraturvetenskapliga institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20700 Åbo
Tel. +358-2-2154 393
Fax +358-2-2154 677
E-post czilliac@abo.fi
Projektledare: FD Clas Zilliacus, prof. (1.8.1994-28.2.1997)
FD Pentti Karkama, prof, (Turun yliopisto) (1.8.1994-28.2.1997)
Forskare: FM Michel Ekman (1.8.1994-28.2.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Finland akademi () FIM
Årsverken: Totalt: 31 månader
Kontakter: Suomalaisen kirjallisuuden seura, litteraturprojekt, prof.Yrjö Varpio
Ämnesord: litteraturhistoria, kirjallisuudenhistoria, naturdiktning, tematisk analys, J.L. Runeberg, Arvid Mörne, Rabbe Enckell, poetry of nature, thematic readings, J.L. Runeberg, Arvid Mörne, Rabbe Enckell,

Licentiatavhandling om natursymbolik och människosyn hos J.L.Runeberg, Arvid Mörne och Rabbe Enckell i form av tre artiklar.Tematisk läsning av några verk ur respektive författarskap samt en undersökning av hur den litteraturhistoriska och kritiska diskursen förhållit sig till dem.

Ph.D.(licentiate) thesis on the use of natural symbols in relation to the view of man in three Finland-Swedish poets (Runeberg, Mörne, Enckell).The thesis is organized along thematic readings of selected works, framed by a discussion of the historico-critical discourse which these works belong to and uphold, being part of their literature's canon.

Publikation(er)

5.3.1996 / 24.3.1998