[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Succes in Finnish firms

Succes in Finnish firms

Datum: 1.1.1995-31.12.1996
Kod: K2612
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Nationalekonomiska institutionen
Adress: Fänriksgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 530
Fax +358-2-2154 677
E-post anders.kjellman@abo.fi
Projektledare: PL, MA Anders Kjellman, assistent (1.1.1995-31.12.1996)
Forskare: PM Stefan Långström (1.1.1995-31.12.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 60 %
- utvecklingsarbete 40 %
ÅA-intern finansiering: FIM 78500
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 300000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Kontakter: Tage Vest, Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Ämnesord: företag, framgång, depression, yritykset, menestyminen, lama, företagsframgång, krishantering, företagsledning, corporate success, crisis management,

Projektets mål är att utröna de faktorer som bidragit till att vissa av de finländska storföretagen klarat 1990-talskrisen bättre än andra.Genom analys av bokslutsdata och enkätintervju av koncerncheferna identifieras faktorer som bidragit till framgång under krisperioden.

The aim of this project is to find out which factors contributes towards success in the listed Finnish firms during the economic crisis of the 1990's.By analyzing balance-sheets and a questionnaire among the CEOs of the firms listed on HSE- and OTC-lists, potential success factors will be pointed out

Publikation(er)

19.3.1996 / 21.3.1996