[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Elektofysiologiska korrelat på kognitiv aktivitet med speciell hänsyn till auditiva stimuli

Event-Related Desynchronization and cognitive processes in the auditory stimulus modality

Datum: 1.1.1993-
Kod: 2134
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Psykologiska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 404
Fax +358-2-2154 833
E-post tkrause@abo.fi
Projektledare: FL Christina Krause, forskningsassistent (1.1.1993-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 10 %
- utvecklingsarbete 40 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 233000
Årsverken: Totalt: 12 månader
Partner: Kognitiivisen neurotieteen tutkimusyksikkö, Turun yliopisto (prof.Heikki Lang, doc.Matti Laine, FL Pirjo Korpilahti, FD Antti Revonsuo); Dept. of Biology, Moscow State University (dr.Alexandre Kaplan, dr.Sergey Shiskin); Matematiska institutionen vid ÅA (Bodil Pörn); Matematiikan laitos, Tutun yliopisto (Marko Lehto); Erityi pedagogiikan laitos, Turun yliopisto (FT Hanna-Sofia Poussu-Olli)
Ämnesord: hjärnan, EEG, kognition, aivot, EEG, kognitio, Event-Related Desynchronization, EEG, alpha, auditory,
Anmärkning: Projektets experimentella delar utförs i sin helhet på Kognitiivisen neurotieteen tutkimusyksikkö (KNT) vid Turun yliopisto.Vid KNT finns ett EEG-laboratorium med avanserad teknisk utrustning.Christina Krause har utvecklat ett datorprogram för s.k.ERD analyser.Programmet finns vid KNT.Projektet är i allra högsta grad tvärvetenskapligt samt ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Turun yliopisto.

Syftet med projektet är att studera förändringar i hjärnans elektriska bakgrundsaktivitet (EEG) som indikator på kognitiva processer.Den s.k.ERD-tekniken (Event-Related Desynchronization) har hittills använts enbart i psykofysiologisk grundforskning i samband med visuella stimuli.Detta projekt har fokuserat på ERD i samband med auditiva stimuli ss. musik- och språkstimuli.ERD kännetecknar kortikal aktivitet och kan användas för att studera vilka hjärnområden är associerade med processeringen av diverse auditiva stimuli, som funktion av tiden.

The purpose of this project is to study changes in the EEG background activity associated with cognitive processes.Event-Related Desynchronization is the phasic amplitude attention of EEG alpha rhytm occuring in relation to an event.ERD has earlier been observed in association with visual stimulation.This project, however, has focused on examining the reactivity of ERD, elicited by auditory stimuli, such as music and speech.ERD allows the study of cortical activation both spatially and temporally.

Publikation(er)

4.3.1996 / 5.3.1996