[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Offentlighet, rätt och moral

The Public, Justice and Morality

Datum: 1.4.1999-31.12.2002
Kod: 8391
Institution: Åbo Akademi / Teologiska fakulteten (TF), Institutionen för systematisk teologi
Adress: Biskopsgatan 16, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 291
Fax +358-2-2154 835
E-post tage.kurten.abo.fi@ra.abo.fi
Projektledare: TD Tage Kurten, Föreståndare (1.4.1999-31.12.2002)
PhD [Cornell] Lars Hertzberg, professor (1.4.1999-31.12.2002)
JD Martin Scheinin, professor (1.4.1999-31.12.2002)
Forskare: FM Mona Björk (1.4.1999-30.4.1999)
MPh (Lyon) Petter Korkman (1.4.1999-30.4.1999)
TD Svante Ewalds (1.4.1999-30.4.1999)
TM Joakim Förars (1.4.1999-30.4.1999)
PM Taina Dahlgren (1.4.1999-30.4.1999)
PM Mikael Heikkilä (1.4.1999-30.4.1999)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 900 %
- tillämpad forskning 10 %
ÅA-intern finansiering: FIM 65000
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM
Årsverken: 24 månader år 1999; Totalt: 300 månader
Ämnesord: moral, etik, moraali, etiikka, offentlighet, rätt, moral, etik, dygdetik, moraliskt subjekt, kommunitarism, The General Public, justice, right, morality, ethics, virtues, moral subject, communitarianism,
Anmärkning: Projektet är tvärvetenskapligt med ansvariga och deltagare från tre institutioner och tre fakulteter.En målsättning är att utveckla en gemensam begreppslighet i ett tvärvetenskapligt och samtidskritiskt sammanhang.

Utgångspunkt för projektet är insikten att mycket av det tänkande som styr den moderna förståelsen av moral [etik] är problematisk.Detta gäller såväl en subjektivistisk [och/eller emoitivistisk] relativism, som en moralisk objektivism.Ett ifrågasättande av dessa drag möter vi i diskussionen bl.a. inom den s.k. kommunitarismen, samt hos förf.som KE Lögstrup och E Levinas.Men det möter än mera utvecklat hos författare som P Winch, E Anscombe, E Wolgast, DZ Phillips, RF Holland, R Gaita m.fl.Med utgångspunkt i denna kritiska uppgörelse med modernitetens moraltänaknde, vill man i projektet undersöka hur vi i offentlig diskurs använder moraliska centrala begrepp som rätt-fel, gott-ont, skuld, försoning, straff, rättvisa, solidaritet, plikt, löfte m.m.Projektet har tre delar: Rätt och moral, Offentlighet och moral, Offentlighet och rätt.

There is no abstract in English.

Publikation(er)

22.3.1996 / 28.4.1999